About Us
WHO WE ARE
                    บริษัท เมจิก พีวอท จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ ทีวี ไดเร็ค จำกัด(มหาชน) โดยได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท

                    บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทั้งด้านเทคโนโลยีโครงข่าย ดาต้าเซ็นเตอร์ และโซลูชั่นด้านแอพพลิเคชั่น เพื่อให้บริการในรูปแบบที่มีความทันสมัย ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคใหม่ ซึ่งการบริการต่างๆ จะมุ่งเน้นถึง ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และเสถียรภาพของข้อมูลทางธุรกิจ บริษัทฯ มีทีมงานและผู้ร่วมงานมากด้วยประสบการณ์ มีความรู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ  และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม และงานพัฒนาซอฟท์แวร์เป็นอย่างดี ทำให้สามารถมั่นใจในการให้บริการ และเชื่อมั่นในคุณภาพของระบบที่ได้พัฒนาให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งมีการรับประกันผลงานตามกำหนดเงื่อนไขระดับของการบริการ ให้บริการให้คำแนะนำปรึกษา การติดตั้ง การตรวจซ่อม ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในการใช้บริการด้านธุรกิจทั้งบริการก่อนและหลังขายเป็นอย่างดี

                    บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้าด้วยบริการ และสินค้ามาตรฐานสากล บริการที่รวดเร็วฉับไว รวมทั้งทีมงาน ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และความชำนาญ ที่จะพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป
VISION

“เป็นผู้นำด้านธุรกิจการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ และโซลูชั่นบนระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง” และซอฟท์แวร์ แอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ รวมถึงการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีอย่างครบวงจร โดยนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง และให้ ความสำคัญพร้อมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานสากล ให้แก่คู่ค้าและลูกค้า อีกทั้งสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีมอบแด่สังคม และประเทศชาติ

MISSION

“เป็นผู้ให้บริการด้านธุรกิจการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ และโซลูชั่นบนระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง” และซอฟท์แวร์ แอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ รวมถึงการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีอย่างครบวงจรและลูกค้าไว้วางใจที่จะส่งผลให้สังคม และสิ่งแวดล้อมได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจ และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเศรษฐกิจ ของประเทศได้เติบโต มั่นคงต่อไป

WHAT WE DO

Internet Data Center Services

เป็นศูนย์บริการสำหรับบริการต่างๆ ที่มีให้กับทุกองค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการนำเสนอข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต / อินทราเน็ตทั้งเครือข่ายภาครัฐและเอกชน

Software Services

ให้บริการ แอพพลิเคชันออนไลน์สำหรับลูกค้า เช่น โทรศัพท์ผ่านระบบคลาวด์, บริการ Point of Sale (POS) ออนไลน์, บริการรับสมัครงานออนไลน์ และบริการเมล์ โฮสติ้ง, บริการเว็บ โฮสติ้ง และบริการอินเตอร์เน็ต เซอร์เวอร์  ฯลฯ

Cloud Services 

ให้บริการ คราวด์ คอมพิวติ้ง บริการคอมพิวเตอร์เสมือนจริงภายใต้ระบบการจัดการความมั่นคงข้อมูลตามมาตรฐาน

Full Internet Access

ให้บริการ อินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบโดยมีความเร็วและพื้นที่ให้บริการ จุดเชื่อมโยง Point of Presence (POP) ที่ครอบคลุมจังหวัดสำคัญใหญ่ๆ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศได้