Internet Link Services
บริการเชื่อมต่อวงจรอินเตอร์เน็ต

บริการที่ลูกค้าจะได้รับ

ความเร็วที่คุณต้องการเข้าถึงได้อย่างไม่จำกัด ตั้งแต่ระดับ 10 Mbps จนถึง  1 Gbps โดยเชื่อมต่อโครงข่ายกับผู้ให้บริการเครือข่ายชั้นนำ พร้อมระบบตรวจสอบและรายงานการใช้งานวงจรตลอด 24 ชั่วโมง

 

บริการพื้นฐาน

บริการ / พอร์ตแบนด์วิดธ์
แบนด์วิดธ์ที่คุณต้องการ สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเมื่อลูกค้ามีความต้องการเปลี่ยนความเร็ว โดยสามารถ เลือกอัตราความเร็วให้เหมาะสมกับระบบงานที่ลูกค้าใช้งาน โดยสามารถเลือกใช้งานความเร็วตั้งแต่ 10 Mbps จนถึง 1 Gbps 

tบริการทีมงาน Network Operation Service (NOC)   
ทีมงานให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ออนไลน์และทางโทรศัพท์เบอร์ฉุกเฉิน สำหรับการให้บริการและการตอบสนองทันท่วงที ตลอด 24 X 7 วัน เพื่อให้ระบบงานของลูกค้าทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ

บริการเสริม

เชื่อมโยงโครงข่ายภายองค์กร
บริการจัดวางโครงข่ายเชื่อมโยงในองค์กรเพื่อจัดเส้นทางเชื่อมโยงให้มีประสิทธิภาพ ความเร็วตั้งแต่ 10 Mbps, 100 Mbps จนถึงระดับ 10 Gbps

ความปลอดภัย
เพิ่มการป้องกัน DDOS ที่จะป้องกันเครือข่ายจากการโจมตี ของผู้รุกรานจากโครงข่ายภายนอก ควบคุมการเชื่อมต่อโครงข่ายผ่านระบบมอนิเตอร์วงจร และทำการป้องกันหมายเลขไอพีแอดแดรสในการเข้าถึงโครงข่ายในกรณีเกิดปัญหาการเข้าถึงข้อมูล

บริการให้คำปรึกษา
ให้คำปรึกษาในรายละเอียดทางเทคนิคของการเชื่อมต่อโครงข่าย สำหรับการกำหนดเส้นทางเชื่อมโยงโครงข่าย 
บริการอินเตอร์เน็ตไฟร์วอลล์

บริการที่ลูกค้าจะได้รับ

  • ระบบป้องกันจากอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ชั้นนำ เมื่อลูกค้ามีความต้องการใช้บริการ ก็สามารถเลือกการบริหารจัดการอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ได้อย่างอิสระ หรือจะให้ทางเจ้าหน้าที่บริษัทบริหารจัดการ
วงจรเชื่อมต่อต่างประเทศตรง

โครงข่ายเชื่อมโยงฮ่องกง

Peering Circuit 1 Gbps  planning

โครงข่ายเชื่อมโยงประเทศจีน

Peering Circuit 1 Gbps  planning

โครงข่ายเชื่อมโยงประเทศพม่า ในโซนอินโดจีน

Peering Circuit 1 Gbps  planning