Cloud Computing Services
บริการคลาวด์ โซลูชั่น
บริษัทได้จัดเตรียมโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์โครงข่ายและเซอร์เวอร์ เพื่อรองรับการให้บริการในทุกๆรูปแบบการให้บริการ ได้แก่
  • SaaS (software-as-a-service)
  • PaaS (platform-as-a-service)
  • Iaas (infrastructure as a service)
โดยทางบริษัทเป็นพันธมิตรกับซอฟต์แวร์ชั้นนำที่ใช้สำหรับงานบริการคลาวด์ โซลูชั่น โดยเฉพาะ ได้แก่ Cloud-Based Enterprise Content Management Software, Mail Gateway Security,  Call Center As A Services เป็นต้น
Mail Server

การสื่อสารทางธุรกิจโดยใช้อีเมล

คลาวด์เมลเซอร์เวอร์ เป็นแอปพลิเคชันที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการโซลูชันในเรื่องการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เมล์แอปพลิเคชัน ที่ทางบริษัท นำเสนออิเล็กทรอนิกส์เมล์ที่ปลอดภัยที่สุด โดยสามารถเข้าถึงจากที่ทำงานของคุณหรือผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์หรืออีเมลไคลเอ็นต์จากที่ใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 

รูปแบบอินเตอร์เฟสกราฟฟิกที่ง่ายต่อการใช้งาน

คลาวด์เมลเซอร์เวอร์ที่ใช้งานในธุรกิจของคุณ คุณสามารถใช้งานเพื่อจัดการรับส่งอีเมลได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากระบบเมลได้มีการออกแบบอินเตอร์เฟสกราฟฟิกที่ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งจะมีออฟชั่นให้ปรับแต่งอินเตอร์เฟสเพื่อให้มีความเหมาะสมและสะดวกต่อผู้ใช้งาน

คลาวด์เมลเซอร์เวอร์ ช่วยให้คุณ:

สามารถรับหรือส่งข้อความโดยใช้ไคลเอนต์อีเมล (POP3 และ IMAP) และเว็บเมล ซึ่งเป็นความสะดวกและความถนัดต่อการใช้งาน สามารถสร้างกล่องจดหมายนามแฝงและกลุ่มอีเมลด้วยตัวคุณเอง พร้อมทั้งกำหนดจำนวน ขนาดอีเมลบ๊อกซ์สำหรับผู้ใช้แต่ละคน กำหนดการตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติ มีตัวกรองสแปมขั้นสูงและการป้องกันไวรัส
ความปลอดภัยของ E-MAIL GATEWAY
มีระบบเกตเวย์อีเมลที่ปลอดภัยบนคลาวด์ที่สามารถกรองอีเมลขาเข้าและขาออกขององค์กรของคุณ เพื่อปกป้องผู้ใช้จากภัยคุกคามทางไซเบอร์และสแปม จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะปรับใช้ และจัดการจากจำนวนอีเมลที่ใช้งาน 
ระบบ ECM การจัดการข้อมูลในองค์กร
                         ECM On Cloud : เป็นการกำหนดขอบเขตการนำไปใช้และการจัดการ การปรับใช้งานของการจัดการเนื้อหาองค์กร (ECM) ถือเป็นภารกิจสำคัญสำหรับองค์กรใด ๆ เพื่อให้เป็นการบริหารจัดการข้อมูลเป็นระบบ
                        โซลูชันเดิมในกิจการที่ต้องแสดงถึงข้อมูลบริการเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากองค์กรจะต้องพยายามหาวิธีลดต้นทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสื่อ เพื่อแสดงถึงข้อมูล โดยใช้ทรัพยากรและความปลอดภัยที่ผสมผสานเพื่อให้ข้อมูลที่กระจัดกระจาย เพื่อสร้างสรรค์การนำเสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ให้มีความสวยงามและข้อมูลครบด้าน
                         วิธีที่ดีกว่าในการตอบสนองความต้องการเหล่านี้ และรับรองความสามารถในการปรับขนาดและความคล่องตัวในอนาคต ในขณะที่หลีกเลี่ยงรูปแบบการปรับใช้ที่ใช้ทรัพยากรจำนวนมากที่ใช้มานาน สามารถทำได้โดยซอฟต์แวร์ในการบริการจัดการข้อมูลให้เกิดประสิทธภาพ จัดทำรูปแบบนำเสนอให้อยู่ในระบบเดียวกัน โดยการเลือกใช้การจัดการเนื้อหาองค์กรแบบคลาวด์ (ECM)  ทำให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ปรับเปลี่ยนโดยง่ายเพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามยุคสมัย เหมาะสมกับธุรกิจที่กำลังดำเนินการ
บริการศูนย์โทรศัพท์ เพื่อการบริการ
CALL CENTER AS SERVICE 
• จัดทำระบบ ACD, IVR, CTI, บันทึกเสียง, ข้อความเสียง, การจัดทำแบบสำรวจอัตโนมัติ โดยใช้ระบบการโต้ตอบอัตโนมัติ, การรายงาน การจัดการประสิทธิภาพและคุณภาพ, การจัดทำอินบาวด์คอลเซ็นเตอร์ และการจัดทำเอาท์บาวด์คอลเซ็นเตอร์  เป็นต้น
 
• สามารถเข้าถึงการบริหาร จัดการ ตรวจสอบ หรือบริการจัดการการทำงานระบบ IVR และระบบการบริการโทรเข้า-ออก ได้โดยง่ายผ่านหน้าต่าง GUI เพื่อความสะดวกในการใช้งาน • เชื่อมโยงเครื่องมือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์โดยสามารถรวมเข้ากับซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ได้แก่ Salesforce, Zoho, Zendesk, Mi4Biz, Microsoft Dynamics และสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที • ศูนย์บริการ สามารถเข้าถึงผ่านอินเตอร์เน็ตและลูกค้าสามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา
การบริหารจัดการบริการคลาวด์

1. สร้างคลาวด์

ให้คำแนะนำขั้นตอนแรกสู่ Cloud Computing โดยใช้สภาพแวดล้อมเสมือนจริงบน VMWARE PLATFORM เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของคุณ 

2. จัดการระบบคลาวด์

การบริการจัดการสภาพแวดล้อมคลาวด์ทั้งหมดของคุณให้เป็นเรื่องง่าย ในการจัดการแอปพลิเคชันและบริการที่นำเสนอด้วยโซลูชั่นที่เรียบง่ายและปลอดภัย 

3. ใช้คลาวด์

ผสมผสานการทำงานของระบบคลาวด์ที่มีอยู่ของคุณกับโซลูชั่นคลาวด์สาธารณะส่วนตัวไพรเวทโฮสต์ และไฮบริดที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้ดีที่สุด เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินธรุกิจของคุณ 

4. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการคลาวด์

พัฒนากลยุทธ์คลาวด์ของคุณ, โอนย้ายแอปพลิเคชั่นและกระบวนการทางธุรกิจของคุณไปยังคลาวด์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด